.

.

 تاریخ های مهم

آغاز ثبت نام: از ۲۰ مهر ۱۳۹۷

ارسال آثار: از ۲۰مهر ۱۳۹۷

اعلام نتایج داوری: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

تاریخ برگزاری جشنواره : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

محل برگزاری جشنواره: دانشگاه تهران

ایمیل جشنواره: info@utevent.ir

نخستین جشنواره بین المللی نمایشنامه نویسی شاهنامه ( به فارسی و زبان های دیگر)

محور های جشنواره

 • سوگنامه رستم و اسفندیار
 • داستان رستم و سهراب
 • داستان ضحاک و کاوه
 • دیو سفید و رستم

در هر محور می توان شاخصی به عنوان ، انتقال دهنده جان کلام در نظر گرفت تا بدین وسیله در هنگام نوشتن نمایشنامه، موضوع اصلی به بهترین شکل به زبانی دیگر انتقال یابد:

در محور اول تکیه بر قدرت طلبی اسفندیار، در محور دوم بر ژانر تراژدی تاکید و در محور سوم عناصر جهل و ترس مد نظر هستند.

کمیته علمی و داوران جشنواره

برنامه جشنواره

چهارشنبه - ۲۵اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

#عنوان جلسهسخنران هاساعتمحل برگزاری

حامیان جشنواره

حامی ما شوید !

حامی ما شوید

490/ هزار تومان
اساتید دانشگاهی
 • شرکت در جشنواره
 • پذیرایی ناهار روز جشنواره
 • پذیرایی میان وعده برنامه ها
 • گواهینامه شرکت در جشنواره
580/ هزار تومان
شرکت کنندگان آزاد
 • شرکت در جشنواره
 • پذیرایی ناهار روز جشنواره
 • پذیرایی میان وعده برنامه ها
 • گواهینامه شرکت در جشنواره
530/ هزار تومان
ارائه کننده نمایشنامه
 • شرکت در جشنواره
 • پذیرایی ناهار روز جشنواره
 • پذیرایی میان وعده برنامه ها
 • گواهینامه شرکت در جشنواره

نحوه پرداخت هزینه شرکت در جشنواره

برای پرداخت هزینه های جشنواره به یکی از روشهای زیر می توانید اقدام نمایید

 • پرداخت از طریق درگاه اینترنتی در بخش ثبت نام
 • شماره حساب جاری پردیس فناوری کیش : ۱-۶۵۰۲۶۴-۱۱-۱۹۰ بانک ایران زمین شعبه مرکز تجاری کیش
 • جهت واریز به صورت کارت به کارت : ۵۰۵۷۸۵۱۹۹۰۰۰۲۵۷۵
 • شماره شبا جهت واریز از بانک های دیگر:IR810690019001100650264001
 • تماس با دبیرخانه جشنواره : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶

عضویت در خبرنامه کنفرانس