.

.

 تاریخ های مهم

آغاز ثبت نام: از ۲۰ مهر ۱۳۹۷

ارسال آثار: از ۲۰مهر ۱۳۹۷

پایان دریافت نمایشنامه : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعلام نتایج داوری: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

تاریخ برگزاری جشنواره : ۲۷ تیر ۱۳۹۸

محل برگزاری جشنواره: دانشگاه تهران

ایمیل جشنواره: info@utevent.ir

نخستین جشنواره بین المللی نمایشنامه نویسی شاهنامه ( به فارسی و زبان های دیگر)

محور های جشنواره

 • سوگنامه رستم و اسفندیار
 • داستان رستم و سهراب
 • داستان ضحاک و کاوه
 • دیو سفید و رستم

در هر محور می توان شاخصی به عنوان ، انتقال دهنده جان کلام در نظر گرفت تا بدین وسیله در هنگام نوشتن نمایشنامه، موضوع اصلی به بهترین شکل به زبانی دیگر انتقال یابد:

در محور اول تکیه بر قدرت طلبی اسفندیار، در محور دوم بر ژانر تراژدی تاکید و در محور سوم عناصر جهل و ترس مد نظر هستند.

490/ هزار تومان
اساتید دانشگاهی
 • شرکت در جشنواره
 • پذیرایی ناهار روز جشنواره
 • پذیرایی میان وعده برنامه ها
 • گواهینامه شرکت در جشنواره
580/ هزار تومان
شرکت کنندگان آزاد
 • شرکت در جشنواره
 • پذیرایی ناهار روز جشنواره
 • پذیرایی میان وعده برنامه ها
 • گواهینامه شرکت در جشنواره
530/ هزار تومان
ارائه کننده نمایشنامه
 • شرکت در جشنواره
 • پذیرایی ناهار روز جشنواره
 • پذیرایی میان وعده برنامه ها
 • گواهینامه شرکت در جشنواره

نحوه پرداخت هزینه شرکت در جشنواره

برای پرداخت هزینه های جشنواره به یکی از روشهای زیر می توانید اقدام نمایید

پرداخت از طریق درگاه اینترنتی در بخش ثبت نام

شماره حساب جاری پردیس فناوری کیش : ۱-۶۵۰۲۶۴-۱۱-۱۹۰ بانک ایران زمین شعبه مرکز تجاری کیش

جهت واریز به صورت کارت به کارت : ۵۰۵۷۸۵۱۹۹۰۰۰۲۵۷۵

شماره شبا جهت واریز از بانک های دیگر:IR810690019001100650264001

تماس با دبیرخانه جشنواره : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶

عضویت در خبرنامه کنفرانس