شهریار

سید محمدحسین بهجت تبریزی (زاده ۱۲۸۵ – درگذشته ۱۳۶۷) متخلص به شهریار (پیش از آن محمد بهجت تبریزی) شاعر ایرانی اهل منطقه آذربایجان بود که به

ادامه مطلب